• 01.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Streda 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 38-44) „Treba nasledovať príklad Petrovej svokry, ktorá ihneď po uzdravení začala slúžiť Pánovi aj ostatným hosťom”. (Modlitba Anjel Pána, 4. 2. 2018)

 • 02.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 5, 1-11) „K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života.“ (Homília z 26. 1. 2020, Nedeľa Božieho slova)

 • 03.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) (Lk 5, 33-39) „Evanjelium je novosťou, je to novinka! Evanjelium je oslavou! A môže sa žiť v plnosti jedine v radostnom a obnovenom srdci. Nech nám Pán dá milosť tohto zachovávania zákona. Aby sme zachovávali zákon, ktorý Ježiš priviedol k plnosti v prikázaní lásky, v prikázaniach, vychádzajúcich z blahoslavenstiev.“ (Homília z 5. 10. 2014)

 • 04.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) (Lk 6, 1-5) Ježiš sa približuje: práve toto priblíženie sa je dôkazom, že ideme správnou cestou. Lebo je to cesta, ktorú si vybral Boh na to, aby nás spasil: blízkosť. Priblížil sa k nám, stal sa človekom.“ (Homília z 31. 10. 2014)

 • 05.09.2021

  Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu 23. nedele Cezročného obdobia (Mk 7,31-37)

  Sme povolaní opakovať zázrak „Effata. „Ježiš koná vždy s diskrétnosťou. Nechce na ľudí zapôsobiť, nehľadá svoju popularitu alebo úspech; chce iba robiť dobro iným ľuďom, .... Týmto prístupom nás učí tomu, že dobro sa robí bez zbytočného rozruchu, bez predvádzania sa, bez „vytrubovania“. Dobro sa robí v tichosti.“ „Ježiš vložil svoje prsty do uší hluchonemého a potom sa mu poslinenými prstami dotkol jazyka. Tento úkon je odkazom na vtelenie. Boží Syn je človekom plne začleneným do reality ľudí: stal sa človekom. Preto vie pochopiť žalostný stav druhého človeka a zasahuje gestom, do ktorého je zapojená jeho vlastná ľudská podstata.“ „K zázraku dochádza vďaka jeho spojeniu s Otcom: práve preto pozdvihol oči k nebu. Potom vzdychol a vyriekol rozhodujúce slovo: „Effata“, čo znamená „Otvor sa“. Na to hluchonemý človek okamžite ozdravel: otvorili sa mu uši, rozviazal sa mu jazyk. Ozdravenie bolo pre neho akýmsi „otvorením sa“ voči iným a voči svetu.“ „Evanjeliový príbeh zdôrazňuje potrebu dvojakého uzdravenia. V prvom rade je to uzdravenie z choroby a telesného trápenia, aby sa telu prinavrátilo zdravie, aj keď tento cieľ nie je v horizonte pozemského života úplne dosiahnuteľný, napriek mnohému úsiliu vedy a medicíny. Avšak je tu aj druhé uzdravenie, a možno i ťažšie, a tým je uzdravenie zo strachu. Uzdravenie zo strachu, ktorý nás núti odsúvať na okraj spoločnosti chorých, trpiacich a postihnutých ľudí.“ Ježiš nám vyjavil tajomstvo zázraku, ktorý môžeme opakovať i my, stanúc sa tak aktívnymi vykonávateľmi toho slova „Effata“, „Otvor sa“, ktorým prinavrátil reč i sluch hluchonemému. Ide o otvorenie sa potrebám našich bratov, ktorí trpia a potrebujú našu pomoc, čím unikneme egoizmu a uzavretosti srdca. Je to vlastne samotné srdce, tá najhlbšia podstata človeka, čo prišiel Ježiš „otvoriť“, oslobodiť, aby človek dokázal žiť vzťah s Bohom a inými ľuďmi v plnosti.“. „Nech nám Panna Mária, ktorá sa úplne „otvorila“ Pánovej láske, vyprosí, aby sme každý deň vo viere zažívali zázrak toho „Effata“, aby sme žili v spoločenstve s Bohom a s bratmi.“ (Príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána, 9. septembra 2018.)

 • 06.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 6-11) „Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha‘, ak nepovieš: ‚Mám nádej v Ježišovi, v Ježišovi Kristovi, jeho živej osobe, ktorá teraz prichádza v Eucharistii, ktorá je prítomná v jeho slove‘. To by nebola nádej, ale dobrá nálada, optimizmus...“ (Homília z 9. 9. 2013)

 • 07.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, mučeníkov (Lk 6, 12-19) „Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára sa za nás akoby vravel: »Otče, nech to nevyjde nazmar!«“. (Homília z 28. 10. 2013)

 • 08.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23) „Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby sa stala Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia, a môžeme sa pýtať: ‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, aby išiel so mnou? Dovolím, aby on kráčal so mnou, alebo chcem ísť sám?“ (Homília z 8. 9. 2014)

 • 09.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38) „Ak nerobím tieto štyri veci - milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať tým čo ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta.“ (Homília z 13. 9. 2018)

 • 10.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Piatok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 39-42) „Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť, lebo to robí s láskou, v pravde a v pokore. Napomínanie s potešením nie je od Boha.“ (Homília z 12. 9. 2014)

 • 11.09.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  Spomienka Panny Márie v sobotu (Lk 6, 43-49) „Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale.“ (Homília z 5. 12. 2019)

 • 12.09.2021

  NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

 • 13.09.2021

  NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

 • 14.09.2021

  NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

  Stretnutie s veriacimi v Prešove, v Košiciach na Luniku IX. a s mládežou na štadióne TJ Lokomotíva Košice.

 • 15.09.2021

  NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

  Sv. omša v národnej svätyni v Šaštine