• 05.01.2024

  Trojkráľový koncert

  Trojkráľový koncert. Naša farnosť v spolupráci s ľudovou hudbou Šarkaňe vás srdečne pozýva na Trojkráľový koncert na záver vianočného obdobia. Uskutoční sa vo farskom kostole  vo Veľkom Šariši, v piatok 5.1.2024 o 19:00 hod. Bližšie info na plagáte.

 • 07.02.2024

  Valentínska kvapka krvi

 • 07.02.2024

  Valentínska kvapka krvi

  Pozývame Vás pridať sa a darovať nádej, darovať život, darovať lásku...

 • 12.02.2024

  Topánky pre Afriku

  Pozývame Vás zapojiť sa do pôstnej aktivity...

 • 14.02.2024

  Popolcová streda

  POPOLCOVÁ STREDA – DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU A POKÁNIA. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a pokánia. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa nedá v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.“ (CIC kán. 1252)