• 06.08.2021

  PREMENENIE PÁNA

  Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: O šesť dní (šesť dní po Petrovom vyznaní, že Ježiš je Mesiáš, a po prvej predpovedi utrpenia) vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 1-8)

 • 05.08.2021

  Sviatok Panny Márie Snežnej

  Vo štvrtok 5. augusta si pripomenieme Výročie konsekrácie Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej). Tomuto tajomstvu je zasvätený filiálny kostol v Kanaši. Vo štvrtok je teda «Ipsa die» patrocínia. Vonkajšia slávnosť je prenesená na najbližšiu nedeľu. Celebrantom slávnostnej sv. omše bude dp. por. Mgr. LADISLAV JEREMIÁŠ, duchovný Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 • 11.07.2021

  Veľkošarišský odpust 2021

  Odpustová slávnosť ku cti Panny Márie z Hory Karmel bude v našej farnosti 11. júla 2021 podľa protiepidemiologických opatrení.

 • 24.06.2021

  Jánoska kvapka krvi

  Dňa 24. júna sa uskutoční Jánska kvapka krvi. Miesto odberu: Zasadačka MsÚ vo Veľkom Šariši. Čas: od 08:00 do 11:00

 • 31.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života

 • 30.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za Cirkev

 • 29.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých zasvätených mužov a ženy

 • 28.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za Svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov

 • 27.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých nezamestnaných

 • 26.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých pracujúcich a podnikateľov

 • 25.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa za: Za všetkých učiteľov, študentov a pedagógov

 • 24.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých, ktorí poskytujú nevyhnutné služby

 • 23.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetok policajný, armádny personál a za všetkých hasičov

 • 22.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých dobrovoľníkov

 • 21.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých sociálnych pracovníkov