• 13.03.2021

  8 ROKOV PONTIFIKÁTU PÁPEŽA FRANTIŠKA

  Dnes si pripomíname 8. výročie zvolenia pápeža Františka. Modlime sa za neho: Živ Bože, Otca Svätého, Námestníka Kristovho...

 • 19.03.2021

  Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

  V sobotu 19. marca Cirkev slávi slávnosť sv. Jozef, ženícha Panny Márie, ktorému je zasvätený aj tento rok 2021. Sv. Jozef, oroduj za nás!

 • 25.03.2021

  Slávnosť Zvestovania Pána

  Tento dátum je presne deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Keďže Mária s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala. Mesiáš teda mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Už tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné (Gn 3). Tento sviatok je teda aj pripomienkou toho, že Boh dodržal svoj sľub tým, že poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil. Sviatok sa začal sláviť koncom 4. storočia na Východe. V 7. storočí prešlo jeho slávenie aj na Západ. Do Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, po koncile je zaradený medzi sviatky Pána.

 • 27.03.2021

  ZMENA ČASU

  Dnes v noci (z 27. 3. na 28. 3. 2021) sa posúva čas z 02.00 zimného na 03.00 letného času.

 • 02.04.2021

  OTVORENÉ KOSTOLY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

  Na Veľký piatok sú kostoly našej farnosti otvorené: Farský kostol sv. Jakuba - od 09:00 do 14:45. Po skončení Veľkopiatkových obradov od 16:00 do 18:00. Filiálne kostoly sú otvorené od 09:00 do 18:00.

 • 03.04.2021

  OTVORENÉ KOSTOLY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

  Na Bielu sobotu sú všetky kostoly vo farnosti otvorené pre súkromnú modlitbu od 09:00 do 18:00

 • 04.04.2021

  OTVORENÉ KOSTOLY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV A POŽEHNANIE URBI ET ORBI

  Na Veľkonočnú nedeľu budú kostoly pre súkromnú modlitbu otvorené: Farský kostol sv. Jakuba od 09:00 do 10:30. Potom od 11:30 do 18:00. Filiálne kostoly budú otvorené od 09:00 do 18:00. Na Nedeľu vzkriesenia Pána udelí pápež František na pravé poludnie tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu). Môžete ho sledovať prostredníctvom televíznych a rozhlasových prenosov.

 • 05.04.2021

  OTVORENÉ KOSTOLY POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

  Na Veľkonočný pondelok budú všetky kostoly otvorené od 09:00 do 18:00.

 • 02.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás dnes pozýva modliť sa: Za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi milovanými zosnulými

 • 03.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých nakazených koronavírusom a všetkých chorých

 • 04.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetky tehotné ženy a ich nenarodené deti

 • 05.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetky deti a dospievajúcich

 • 06.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých mladých ľudí

 • 07.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetky rodiny

 • 08.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých pracovníkov médií