ZVÝŠENIE POČTU ÚČASTNÍKOV NA BOHOSLUŽBÁCH

OD PONDELKA 31. 5. 2021 sa počet veriacich na bohoslužbách mení - môžeme využiť 25% z kapacity každého kostola. Vo farskom kostole je počet stanovený na 100 ľudí.

vložené: 29.05.2021