• 27.05.2022

  Duchovná obnova rozvedených

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach VÁS POZÝVA NA Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov KEDY? 27. - 29. MÁJ 2022 KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce TÉMA: Tajomstvo Ježišovho kalicha v mojom živote EXERCITÁTOR: P. Juraj Pigula, predstavený kláštora sv. Augustína v Košiciach CENA: 51 € PRIHLASOVANIE: Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com

 • 28.05.2022

  Duchovná obnova rozvedených

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach VÁS POZÝVA NA Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov KEDY? 27. - 29. MÁJ 2022 KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce TÉMA: Tajomstvo Ježišovho kalicha v mojom živote EXERCITÁTOR: P. Juraj Pigula, predstavený kláštora sv. Augustína v Košiciach CENA: 51 € PRIHLASOVANIE: Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com

 • 29.05.2022

  Duchovná obnova rozvedených

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach VÁS POZÝVA NA Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov KEDY? 27. - 29. MÁJ 2022 KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce TÉMA: Tajomstvo Ježišovho kalicha v mojom živote EXERCITÁTOR: P. Juraj Pigula, predstavený kláštora sv. Augustína v Košiciach CENA: 51 € PRIHLASOVANIE: Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com

 • 10.06.2022

  NOC KOSTOLOV

  Srdečne Vás pozývame na NOC KOSTOLOV - piatok 10. 6. 2022 Program: - 18:00 - sv. omša v Diecéznej svätyni sv. Jakuba vo Veľkom Šariši - po sv. omši možnosť pozrieť si prehliadku obrazov Veroniky Ferencovej v bočných kaplnkách farského kostola (cca 35 obrazov) - 20:00 - koncert Zboru sv. Cecílie - G. B. Pergolesi - Stabat Mater

 • 16.06.2022

  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

  V katolíckej cirkvi je dnes významný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známy pod názvom Božie telo. Slávi sa vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, alebo aj v nasledujúcu nedeľu. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rôznymi heretickými výhradami. Všeobecný Štvrtý lateránsky koncil v roku 1215 tieto výhrady vyvrátil a opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na Jeho Telo a Krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia. Svätá Juliana z Liége (1192 -1258), sestra a neskôr opátka kláštora Mt. Cornillon, bola hlavnou predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku Božieho tela. Pre svoje snahy získala mnohých kňazov i biskupa Roberta de Thourote, ktorý v roku 1246 dal súhlas na slávenie tohto sviatku v diecéze Liége. Jedným z arcidiakonov v katedrále v Liége bol aj Jacques Panteleon, ktorý sa stal v roku 1261 pápežom Urbanom IV. Ten encyklikou Transiturus de hoc mundo v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi už oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s kňazom a biskupom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov.

 • 24.06.2022

  JÁNSKA KVAPKA KRVI

 • 09.07.2022

  VEĽKOŠARIŠSKÝ ODPUST

 • 10.07.2022

  VEĽKOŠARIŠSKÝ ODPUST

 • 24.07.2022

  Svetový deň starých rodičov a seniorov

  Tento deň bol ustanovený v roku 2021 a každoročne sa slávi v celej Cirkvi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových "starých rodičov". Tento rok sa uskutoční 24. júla. Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby "boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Táto misia sa začína vo vlastnej rodine, ale nekončí tam, ale siaha k "mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli a ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej" na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne alebo na iných miestach sveta. Svätý Otec pozýva starých rodičov a starších ľudí, aby naďalej prinášali ovocie, a navrhuje im, aby osobitným spôsobom prežívali rozmer modlitby. Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov 2022 https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-1-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov-2022

 • 24.07.2022

  Svetový deň starých rodičov a seniorov

 • 25.07.2022

  Slávnosť sv. Jakuba, patróna farského kostola i celej farnosti

 • 03.09.2022

  Prešovské misie

  Program nájdete tu: https://www.presovmisie.sk/

 • 04.09.2022

  Prešovské misie

  Program misií podľa jednotlivých farností: www.presovmisie.sk

 • 05.09.2022

  Prešovské misie

  Program nájdete tu: https://www.presovmisie.sk/

 • 06.09.2022

  Prešovské misie

  Program nájdete tu: https://www.presovmisie.sk/