• 24.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých, ktorí poskytujú nevyhnutné služby

 • 25.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa za: Za všetkých učiteľov, študentov a pedagógov

 • 26.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých pracujúcich a podnikateľov

 • 27.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých nezamestnaných

 • 28.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za Svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov

 • 29.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za všetkých zasvätených mužov a ženy

 • 30.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za Cirkev

 • 31.05.2021

  ÚMYSEL MODLITBY RUŽENCA

  Svätý Otec nás pozýva modliť sa: Za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života

 • 24.06.2021

  Jánoska kvapka krvi

  Dňa 24. júna sa uskutoční Jánska kvapka krvi. Miesto odberu: Zasadačka MsÚ vo Veľkom Šariši. Čas: od 08:00 do 11:00

 • 11.07.2021

  Veľkošarišský odpust 2021

  Odpustová slávnosť ku cti Panny Márie z Hory Karmel bude v našej farnosti 11. júla 2021 podľa protiepidemiologických opatrení.

 • 05.08.2021

  Sviatok Panny Márie Snežnej

  Vo štvrtok 5. augusta si pripomenieme Výročie konsekrácie Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej). Tomuto tajomstvu je zasvätený filiálny kostol v Kanaši. Vo štvrtok je teda «Ipsa die» patrocínia. Vonkajšia slávnosť je prenesená na najbližšiu nedeľu. Celebrantom slávnostnej sv. omše bude dp. por. Mgr. LADISLAV JEREMIÁŠ, duchovný Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 • 06.08.2021

  PREMENENIE PÁNA

  Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: O šesť dní (šesť dní po Petrovom vyznaní, že Ježiš je Mesiáš, a po prvej predpovedi utrpenia) vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 1-8)

 • 15.08.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  „Keď človek vkročil svojou nohou na Mesiac, bola vyslovená veta, ktorá sa stala slávnou: «Toto je malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo». A naozaj, ľudstvo dosiahlo historický medzník. Ale dnes, na Nanebovzatie Panny Márie, slávime nekonečne väčší dosiahnutý cieľ. Mária vkročila svojimi nohami do nebeského raja.“ „Málo nám osoží ísť na Mesiac, ak nežijeme ako bratia na Zemi. Ale to, že jedna z nás prebýva v nebi s telom, nám dáva nádej: chápeme, že sme vzácni, predurčení vstať z mŕtvych. Boh nenechá zmiznúť naše telo v ničote.“ „S Bohom nič nebude stratené! V Márii je cieľ dosiahnutý a my máme pred očami dôvod, prečo kráčame: nie získavať veci tu dole, ktoré zanikajú, ale získať domov tam hore, ktorý je navždy.“ (Anjel Pána, 15. 8. 2020)

 • 16.08.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  „Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť.“ (Komentár k evanjeliu z 11. 10. 2015)

 • 17.08.2021

  Myšlienka pápeža Františka na dnešný deň

  „Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, daruje všetko”. (Homília z 28. 2. 2017)